Vernostný program


Za Vašu registráciu 1 €

Po zaregistrovaní bude do Vášho účtu pripísaná odmena 1 €. Vyplatenie odmien je možné po dosiahnutí minimálnej hodnoty pre výplatu 5 €. Vyplatenie odmeny nie je automatické, je potrebné si o výplatu požiadať. Jeden zákazník môže mať registrovaný iba jeden účet.


Získajte odmenu za nákupy svojho priateľa

Získajte odmenu z nákupu aj za nákupy svojich priateľov. Prepošlite im odkaz na eshop a odmena sa pripíše k tvojmu účtu. Odkazy na jednotlivé eshopy získate po prihlásení v detaile eshopu na Mojenákupy.sk.


Za každého priateľa 2 €

Po prihlásení môžete pozývať Vašich známych a priateľov prostredníctvom Vášho unikátneho odkazu, ktorý skopírujete a pošlete. Ak Váš známy využije tento odkaz pre registráciu a zrealizuje nákup cez Mojenakupy.sk v minimálnej hodnote 60 €, bude Vám pripísaná odmena vo výške 2 € za každého zaregistrovaného.

Nie ste obmedzovaní počtom pozvaných ľudí, čiže sumu získate za každého zaregistrovaného.

  • Používateľ, zapojený do odporúčania, nesmie používať robotov a skripty pre získavanie bonusov.
  • Používateľ nesmie používať viac účtov pre získanie bonusov.
  • Používateľ nesmie zakladať falošné účty.
  • Používanie autosurfu, vkladanie stránky Mojenákupy.sk do iframe, vkladanie odkazov na nelegálne alebo neetické weby je zakázané.
  • Je zakázané navádzať návštevníkov ku kliknutiu na odkaz Mojenákupy.sk pod zámienkou iného obsahu.
  • Porušenie vyššie uvedených bodov vedie k zrušenie účtu a neposkytnutie odmeny.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel odporúčania a odmeny sú právne nevymáhateľné. Usporiadateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia portálu. Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bola, alebo mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s odporúčaním alebo využívaním cashback portálu Mojenákupy.sk. Tieto pravidlá sú vytvorené v súlade splatnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky a sú záväzné pre obe strany. Používateľ portálu svojou dobrovoľnou registráciou na Mojenákupy.sk potvrdzuje, že bol s nimi preukázateľným spôsobom oboznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť.

V Žiline, dňa 1.3.2018